woensdag 18 oktober 2017
 
Norbertusfonds

Norbertusfonds

Het Norbertusfonds is een initiatief van de Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus uit Horst.
Ontstaan aan het einde van de zestiger jaren heeft de stichting zich jarenlang ingezet om de leefbaarheid in de Norbertuswijk te verbeteren.
Het hoofddoel, de realisatie van een permanent wijkgebouw werd in 1978 verwezenlijkt dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
In de loop der jaren verdween door maatschappelijke veranderingen de behoefte aan een wijkgebouw zoals dat van de Norbertuswijk en moest het gebouw worden verpacht om een dreigend explotatietekort te voorkomen.
Dit resulteerde uiteindelijk in de verkoop van het gebouw aan de pachters in 2011 en het besluit om ook alle andere activiteiten van de SGN op korte termijn te beëindigen en verder te gaan als fonds.

Het doel van dit fonds is niet anders dat dan van de SGN, namelijk
a. het door middel van samenwerking en overleg streven naar het optimaal functioneren van de gemeenschap in de Norbertuswijk te Horst.
b. het bieden van financiële steun aan activiteiten van plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Verder zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag voor een bijdrage uit het Norbertusfonds dient te voldoen, u vind deze HIER.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een ondersteuning door het Norbertusfonds, dan kun u gebruik maken van het aanvraagformulier dat elders op deze website kan worden gedownload.


Het bestuur van de SGN is voornemens om de activiteiten van het Norbertusfonds per 1 januari 2018 te beëindigen.
Om nog in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Norbertusfonds moest de aanvraag daarvoor vóór 1 oktober 2017 in ons bezit is.
Inmiddels worden dus géén nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.