dinsdag 12 december 2017
 
Norbertusfonds

Norbertusfonds

Het Norbertusfonds is een initiatief van de Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus uit Horst.
Ontstaan aan het einde van de zestiger jaren heeft de stichting zich jarenlang ingezet om de leefbaarheid in de Norbertuswijk te verbeteren.
Het hoofddoel, de realisatie van een permanent wijkgebouw werd in 1978 verwezenlijkt dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
In de loop der jaren verdween door maatschappelijke veranderingen de behoefte aan een wijkgebouw zoals dat van de Norbertuswijk en moest het gebouw worden verpacht om een dreigend explotatietekort te voorkomen.
Dit resulteerde uiteindelijk in de verkoop van het gebouw aan de pachters in 2011 en het besluit om ook alle andere activiteiten van de SGN op korte termijn te beëindigen en verder te gaan als fonds.

Met ingang van 1 januari 2018 houdt de SGN op te bestaan en daarmee ook het Norbertusfonds.
Het is niet meer mogelijk om een bijdrage uit het fonds aan te vragen en alle ingediende aanvragen zijn inmiddels afgehandeld.