Per 1 januari 2018 is de Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus gestopt met alle activiteiten.

Het is dus helaas ook niet meer mogelijk om een beroep te doen op de stichting voor het verlenen van subsidie.